Org Romerike Historielag style=

Org Romerike Historielag

Sekretær
Tom Ola Halvorsen style=

Tom Ola Halvorsen

Leder
Lene Kristine Skovholt style=

Lene Kristine Skovholt

Nestleder
Grete Andersen style=

Grete Andersen

Styremedlem
Eva Marie Gran style=

Eva Marie Gran

Styremedlem
Anna Kristine style=

Anna Kristine

Varamedlem
Ellen Johanne style=

Ellen Johanne

Styremedlem
Per style=

Per

Varamedlem
Frank Erik Solli style=

Frank Erik Solli

Varamedlem
Kristian style=

Kristian

Varamedlem
Lillian Mobæk style=

Lillian Mobæk

Nettredaktør RH