Romerike Historielag
Postadresse

Postboks 175
Postboks 175
2021 SKEDSMOKORSET

Besøksadresse

Vestvollveien 54
2019 SKEDSMOKORSET

Org nr

971 266 899


Romerike Historielag har kontorer i Historielagets hus, like ved Skedsmo kirke.

Åpningstider: Hver torsdag kl. 12-18.30. Fra 15. mai til 15. august stenges kl. 17.00.
Besøksadresse: Vestvollveien 54
Postadresse
: Romerike Historielag, postboks 175, 2021 Skedsmokorset 
Leder: Tom Ola Halvorsen 
Epost
: rohist@online.no
Telefon: 63 87 88 90

Skytilen: Redaktør Grete Andersen
Facebook: Leder Tom Ola Halvorsen
Hjemmesiden: Webredaktør Lillian Mobæk