Bli medlem i ditt lokale historielag!
Bidra til å formidle og ta vare på ditt nabolags identitet.
Få medlemsbladet Skytilen 4 ganger i året, og det digitale bladet «NYTT fra Romerike Historielag» på e-post. Med mye interessant og lærerik informasjon. Velg ditt lokale historielag i listen under for å gå til skjema for innmelding.
Her vil du også finne informasjon om medlemskontingenten i historielaget.