Bli medlem i ditt lokale historielag!
Bidra til å formidle og ta vare på ditt nabolags identitet.
Få medlemsbladet Skytilen tilsendt 4 ganger i året, og få meldingsblad på e-post med mye informasjon, bl.a. om kommende arrangementer. Velg ditt lokale historielag i listen under for å gå til skjema for innmelding.
Her vil du også finne informasjon om medlemskontingenten i historielaget.