Romerike i dampens tid


Se omtale av Romerike i dampens tid - utgitt høsten 2017.

Boka er på 322 sider, og har 17 interessante artikler. Den selges på Romerike Historielags hus, og i de lokale historielag. Pris kr 400.


Se utdrag fra artikler i «Romerike i dampens tid»

«Romerike etter 1854. Ny ferdsel, nye næringer, nye tettsteder, nytt Romerike?» av Jan Erik Horgen

«Landbruket 1850-1900 - den første store moderniseringen» av Tom Jøran Bauer

«Fet – et bygdesamfunn i endring» av Thomas Støvind Berg

«Strømmen – et tettsted vokser fram» av Leif Thingsrud

«Lillestrøm – kimen til et nytt sentrum for nedre Romerike» av Svein Sandnes

«Lurka-familien – ei slekt i Lillestrøm» av Kari Westbye

«Jessheim - et sted blir til» av Ola Harald Fjeldheim

«Amerika eller Aker? En kartlegging av utvandringa fra Romerike 1851 – 1910» av Elisabeth Koren

«Mennesker i utvandringen – tre historier» av Lene Skovholt og Grete Andersen

«Thranebevegelsen på Nedre Romerike» av Nils Steinar Våge

«Formannskapslovene – Handlingsrom og modernisering – Et mulig forskningsfelt for lokalhistorikere?» av Ola Alsvik

«Kirker på Romerike 1850 - 1900» av Kari Westbye og Jan Erik Horgen 

«Bygge- og buskikk på Romerike på 1800-tallet» av Jan Erik Horgen

«Dyrkning af Frukttræer og Kjøkkenvæxter give det største Udbytte af Jorden. Hagebruk på Romerike 1850 – 1900» av Mari Marstein

«Sild og poteter - mat og levekår på Romerike 1850 - 1900» av Kari Westbye

«Pyntesjuke og nøysomme romerikinger - om drakthistorie» av Bjørn Sverre Hol Haugen

«Kongens lystslott og Romerikes kulturlandskap» av Ellen Johanne Lerberg