STORT UTVALG BØKER
Romerike Historielag har et stort utvalg av interessante bøker på Historielagets Hus. Bøkene selges i kontortiden hver torsdag fra kl. 10:00 - 17:00. 
De kan også bestilles på e-post til rohist@online.no eller på SMS til tlf. 482 97 462. Betaling med faktura eller Vipps nr. 109 338.
Porto kommer i tillegg ved postforsendelse. Skriv varenr. på bestillingen.
TILBUD: Det er tilbud på flere bøker, se røde priser i bokoversikten nedenfor.

Anna Monrads fortellinger  Alle veier førte til Dal - av Tom Jøran Bauer  Før i tida - av Asbjørn Langeland

 

Boktittel (i alfabetisk rekkefølge)

Forfatter

Utgiver

Årstall

Pris/stk

Varenr

Alle veier førte til Dal

Tom Jøran Bauer

 

2019

450

3233

Andelva, treforedlingsindustrien og Nygård

L. Eriksen

Eidsvoll Historielag

2005

100

3222

Anesirkel Helsirkel

 

 

 

50

3126

Anna Monrads fortellinger

Astrid R. Skedsmo (red.)

MiA, KiA, RH

2017

350

6861

Arne Ekeland og Eidsvoll

Rune Westengen

Eidsvoll Historielag

2018

390

3234

Artukt me dei gamle talæmåtæ : eidsvolldialekten - ord og uttrykk 

Ola Ljødal

 

     2014

       400

    3217

August Krogh Folkeminner "fra Sør-Høland aa der omkring"

 

Høland Historielag

2006

150

3128

Bensinstasjonsboken Perspektiv Akershus

Kirsten Linde og Petter Tønder Jakobsen

MiA

2019

250

3498

Bildehefte fra Lillestrøm

 

 

 

50

3167

Bygdebok for Sørum, bind 1-5, pris pr. bind  

Jan Erik Horgen

Sørum kommune

2003-2013

850

3131

Bygdebok for Sørum, bind 6, søndre del av Blaker

Håvard Kongsrud

Sørum kommune

2018

850

3131

Dammer i Gjerdrum

 

Gjerdrum Historielag

2009

100

3143

De beste blir alltid igjen

Knut Tornaas

Blaker og Sørum Historielag

2016

250

3196

De dansk-norske Dragonregimenters rolle under den nordeuropeiske krise 1758-1762

Alf R. Bjerke

 

2005

150

3165

Den gang mormor var konfirmant i Strømmen kirke

 

Strømmen og Skjetten menighetsråd

2017

150

3148

Den hvide Dame eller Gjenfærdet i Hurdal Præstegaard.  En fortelling av Candidat Strøm, over et gammelt sagn fra Hurdal.

 

Hurdal Historielag og Lions Club Hurdal

1981

140

3140

Der skogen suser milevidt. Historien om skogen i Aurskog-Høland.

Per Erik Nilsen

Historielagene i Aurskog-Høland

2002

200

3164

Det beste fra «Vi og Værket»

John Granly

Eidsvoll Historielag

2013

300

3168

Dronning Eufemias by - Oslo før 1625

Per Olav Reinton

Svein Sandnes bokforlag

2019

200

6869

Eidsvoll og sporene etter Olav Haraldsson

 

Eidsvoll Historielag

 

100

3232

Enebakk kirke

 

 

 

50

3145

Et spor i bygda. Liv og aktiviteter rundt stasjonsstedene Lierfoss, Aurskog, Finstadbru og Killingmo.

 

Aurskog Historielag

2008

250

3138

Festningsverk i Østfold

 

 

 

25

3226

Folkeliv i Flakstadkroken

Tom Jøran Bauer

Gamle Hvam museum

2014

100

6863

Fra Eidsvoll i krigsåra - Opplevelser og minner 1939-1945

Neri Ljødal

Eidsvoll Historielag

2009

100

3187

Fra fire små til en stor. Aurskog-Høland kommune gjennom femti år

 

Høland Historielag

2017

320

6865

Fra Haga til Auli

Tom Jøran Bauer

 

2016

400

6864

Fra Hakadal til store Slavesjø

Karsten Hinmo

 

2016

150

3218

Før i tida. Folk, samfunn og dagligliv i Sørum.

Asbjørn Langeland

Svein Sandnes Bokforlag

2018

400

6887

Før i væla, bind 1 - med gamle bilder fra Nes

Ole Erik Eier, Frits Wahlstrøm

 

2013

150

3225

Før i væla, bind 2 - med gamle bilder fra Nes

Ole Erik Eier, Frits Wahlstrøm

 

2016

300

3146

Gamle Nes: Glimt fra 1000 års historie

Arild Larsen (medforfatter)

Raumnes Historielag

2013

300

6862

Gamle stabbur i Eidsvoll

Vidar Mohn

Eidsvoll Historielag

2016

100

3160

Glomma gjennom Sørum

Berit Leikhammer m. fl.

Blaker og Sørum Historielag

2009

300

3121

Grønlikara

 

 

 

50

3193

Henrik Wergeland og Eidsvoll

Eirik Sundli

Eidsvoll Historielag

2006

100

3175

Hilsen fra Nes på Romerike – 150 gamle postkort

Frits Wahlstrøm

Alma Forlag

2009

150

3224

Hilsen fra Romerike – 390 gamle postkort

Kjell Aasum

 

2003

200

3147

Hoppbakker i Nes

Frits Wahlstrøm

 

2014

150

3228

Høland menighet og presters historie

Gabriel Smith Faye

Høland Historielag

 

250

3134

Industrieventyret Fossum Fabrikker i Nordkisa 

Gunnar Horverak

 

     2018

        150

3123

Livet nord i Østmarka

Helen Østbye

Lørenskog Historielag

2013

75

3185

Med penn og pensel. En skissebok med minner fra Fetsund lenser.

David Kvebæk

Fetsund Lenser

2003

50

3161

Mennesker og kulturminner i Nes på Romerike

Frits Wahlstrøm

 

2012

150

3223

Mennesker og naturen gjennom 1000 år

 

Fetsund Lenser og Rælingen Bygdetun

2018

350

6868

Min fars historie. Klaudi, barndom og oppvekst på Søndre Tangen i Losby

Aud Tangen

Lørenskog Historielag

2010

50

3186

Mine slektninger, konsangvinitetstavle (hefte)

Sverre Halbo

 

1987

100

3173

Minner fra Frogner

Kristian Lieungh

Blaker og Sørum Historielag

2002

150

3136

Møllene i Nes. Korn og mel i bygdesamfunnet.

Thorbjørn Hæhre

 

2014

250

3195

Målet i Sørum

Sigurd Kolsrud

Universitetsforlaget

1961

20

 

Naturgrunnlaget i Nittedal og Hakadal

Olav Prestvik

Nittedal Historielag

2000

140

3137

Nes 1940-45. De mørke årene og den lyse våren.

Frits Wahlstrøm

 

2020

400

3130

Nes kirkeruiner

 

 

 

5

3169

Nitedals Tændstikfabrik

Kai Jensen

 

2017

200

3198

Norsk hovedjernbane og Eidsvoll 1845-1870

A. Strømnes

Eidsvoll Historielag

2005

100

3220

Norske gardsbruk: bd 03 Østfold: Marker, Rømskog

 

Forlaget Norske Gardsbruk A/S

1989-1991

100

3176

Norske gardsbruk: bd 06 Østfold: Askim, Marker

 

Forlaget Norske Gardsbruk A/S

1989-1991

200

3178

Norske gardsbruk: bd 07 Østfold: Skjeberg, Tune, Varteig

 

Forlaget Norske Gardsbruk A/S

1989-1991

200

3179

Norske gardsbruk: bd 08 Østfold: Borge, Fredrikstad, Hvaler, Kråkerøy

 

Forlaget Norske Gardsbruk A/S

1989-1991

200

3180

Norske gardsbruk: bd 09 Østfold: Eidsberg

 

Forlaget Norske Gardsbruk A/S

1989-1991

150

3181

Norske gardsbruk: Akershus - 2 bind: Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Sørum, Skedsmo

 

Forlaget Norske Gardsbruk A/S

1989-1991

50

3150

Norsk lokalhistorisk litteratur

 

 

 

30

3124

Prest og bonde. Gjerdrum-presten Hans Andreas Hjorts opptegnelser 1714-1758.

Red. Rolf Fladby

Norsk lokalhistorisk institutt

1988

60

3182

Raknehaugen. Nord-Europas største gravhaug.

 

Raknehaugens venner

2016

400

3197

Rakster og skrapslått

Olaug Julseth Stokstad

Jessheim

2000

75

3135

Ravinene - Østlandets jungel 

Sverre Solberg 

 

      2019

        400

     3149

Romerike Ættehistorielags årbok IV

 

 

 

20

3153

Romerikstun VIII, heftet

 

Romerike Historielag

1972

10

3129

Romerikstun VIII, innbundet

 

Romerike Historielag

1972

100

3155

Romerikstun XIX, Middelalderen på Romerike

 

Romerike Historielag

1998

300

3112

Romerikstun XX, Romerike mot oppgangstider

 

Romerike Historielag

2001

300

3113

Romerikstun XXI, Romerike i barokk og Rokokk

 

Romerike Historielag

2005

300

3115

Romerikstun XXII, Romerike mens nasjonen våkner

 

Romerike Historielag

2009

300

3114

Romerikstun XXIII, Romerike i dampens tid

 

Romerike Historielag

2017

400

3116

Romerikes historie: Hele serien fra 1998 - 2017, 5 bøker

 

Romerike Historielag

1998-2017

1000

3120

Romerikstun, I, III, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

 

Romerike Historielag

 

20

3111

Romerikstun, V, heftet

 

Romerike Historielag

1964

100

3156

Sagmesterboligene i Strømmen

Steinar Bunæs

Sagelvas Venner m.fl.

2014

50

3122

Setring i Eidsvoll og Feiring

Benjamin Baraas

Eidsvoll Historielag

2007

100

3221

Setskog Historielag, 1954 -2015

 

 

 

225

3139

Slaget ved Riser bru, 1716

 

Høland Historielag

2016

120

3229

Slaget ved Toverud 1808 - og kampene i Høland

Per Erik Nilsen

Aurskog-Høland kommune

2008

230

3183

Slekten Botner i Høland

Odd Ottesen

Høland Historielag

1982

200

3184

Slekten Halbo

 

 

 

20

3168

Slektsgransking på Romerike

 

 

 

10

3152

Som sagt i Ullensaker. Or’ og vendinger fra 30-åra.

Olaug Julseth Stokstad

Jessheim

1997

75

3133

Strømmenkverna

 

Sagelvas Venner

2015

100

3144

Strømmensaga

 

Sagelvas Venner

2010

50

3132

Sørum kirke 850 år

Øystein Morten m.fl.

 

2015

400

3194

Sørum under okkupasjonen 1940-45

Red. Svein Sandnes

Blaker og Sørum Historielag

1999

150

3142

Sånn var det da - Oppvekst i 50-årenes Lørenskog

Rune Andersen 

 

      2016

        150

     6865

Ti vinner-kvinner og en taper

 

Akershus kulturvernråd

2014

150

3192

Trykte kjelder i Norsk Lokalhistorie

 

 

 

30

3125

Urskogs Beskrivelse - ny utgave

Anders Heyerdahl (1882)

Aurskog Historielag

2004

200

3141