Skedsmovollen med Skedsmo kirke og Historielaget hus
Skedsmovollen med Skedsmo kirke og Historielagets hus. Foto: Odd Mobæk

NOVEMBER-FOREDRAG 2022 OG VÅREN 2023 
Romerike Historielag og Fortidsminneforeningen Romerike har i mange år arrangert november-foredrag, men under pandemien ble det ikke mulig.
I år kan det igjen arrangeres. og det blir to foredrag på Historielagets hus om «Det sitter i veggene» - Skedsmovollen og Historielagets hus gjennom tidene i november. Og våren 2023 blir det en vandring i kulturlandskapet på Skedsmovollen, mer informasjon om dette senere.

#1 Torsdag 3. november kl. 18.30
Prestegård, gjestgiveri, skysstasjon, lensmannsgård, sorenskrivergård, og prestegård igjen. Lene Skovholt og Jan Erik Horgen forteller. 
Kaffespleis kr 50.

#2 Torsdag 10. november kl. 18.30:
Vandring gjennom Historielagets hus med «bygningsarkeologene» Ole Jakob Holt og Vegard Røhme.
Kaffespleis kr 50.

#3 Våren 2023
Vandring i kulturlandskapet på Skedsmovollen.

- - - - - - - - - -

«Det sitter i veggene» - Skedsmovollen og Historielagets hus gjennom tidene 
Gårdsnavn som Skeidsmo og Lund forteller om førkristen kult med kappritt og hestekamper, en mengde kokegroper om store fellesfester. Kirken ble bygget på den store sentrale gården Skedsmo, med prestegården like ved. Skedsmo ble soknenavn, det gamle bygdenavnet Gjoleid ble glemt.
Vi følger folkene på gården, i hverdag og fest, liv og død fram til i dag. Her er det rike kilder. 

Det store gamle huset, i sin tid hovedbygningen på gården, er i dag Romerike Historielags hus. 
Det forteller om historie, bygningshistorie og samfunnshistorie, som vi ser nærmere på ved vandring gjennom huset med to «bygningsarkeologer».
Les mer om Romerike Historielags historie og Historielagets hus her

Om prosjektet 
Prosjektet vil omfatte både det historiske/ kildemessige og det bygningstekniske.
AKTØRER: Romerike Historielag og Fortidsminneforeningen Romerike lokalavdeling
TID: Langsiktig. Prosjektgruppe(r) opprettes høst 2020
MIKROHISTORIE: De små enhetene, menneskene og stedene undersøkes og settes inn i større historiske sammenhenger: Skedsmovollen og Historielagets hus og funksjoner sees i sammenheng med lokal historie, (Gjoleid), regional, (Romerike) nasjonal (Danmark/Norge), og med et blikk videre ut i verden, impulser. Mennesket og de små fortellingene er viktige. Eksempel: Karl 12. i Skedsmo og på Romerike i 1716. 
MÅL: Skape historisk forankring, kunnskap, opplevelse og interesse.
MÅLGRUPPE: Alle, med hovedvekt på Nye Lillestrøm kommune, nabokommuner og Romerike forøvrig
METODE: Mikroundersøkelse. Formidling på ulike måter, digitale media, fysiske møteplasser, foredrag, omvisninger på huset og vollen mm.
SLUTTPRODUKT: Sammenfattende video etter mønster av TV-serien med samme navn. Underveis oppfølging av arbeidet: Interessante dypdykk gjennom strømminger, hjemmeside, Facebook mm.

Kilder
Skedsmovollen har så langt tilbake vi kan finne kilder, vært et lokalt maktsentrum gjennom flere tusen år. Gjennom en lang forhistorisk tid med få skriftlige kilder, er det arkeologien som kan gi mest informasjon, i tillegg til kulturlandskap og gårdsnavn. I historisk tid fra rundt år 1000 gir skriftlige kilder stadig økende informasjon. Mye av det rikholdige kildematerialet fra den dansk/norske staten er tilgjengelig gjennom Digitalarkivet. Vi har spor i landskapet, her er veifarene særlig viktige. Vi har kirke og prestegård. Og vi har opplysninger om menneskene som skaper historien. Vi har gårdene, vi har historiske kart. Og ikke minst Huset selv, hva kan det fortelle?

Det er mange lokale maktsentra på Romerike som er nevnt i en sentral kilde fra 500-tallet, goteren Jordanes’ beretning om «Folkene på Skanza, Skandinavia». På 500-tallet var kanskje Raknehaugen det sentrale maktsenteret her, logoen til Romerike Historielag.

Kanskje kan prosjektet vårt fungere som en slags mal for flere lokale bygdesentra på Romerike, sentra som senere har utviklet seg til tettsteder, og da er vi inne i moderne tid.

VELKOMMEN TIL FOREDRAG!