Romerike Historielag har mange gode bøker til salgs. Se oversikt over alle bøkene og se årbok-videoer nedenfor.  

Bøkene kan kjøpes på Historielagets Hus i kontortiden hver torsdag fra kl. 10.00 - 17.00.
Bestilling kan også gjøres ved henvendelse til kontorstyrer Kåre Bøhler, på epost rohist@online.no, telefon 63878890, eller på SMS til 482 97 462. Bøkene kan betales med faktura eller Vipps nr. 109 338. Skriv varenr. på bestillingen, hvis det er oppgitt i bok-oversikten.
Porto kommer i tillegg ved postforsendelse.

Nye bøker i 2020:

Jubileumsboka «Romerike Historielag gjennom 100 år 1920 – 2020». Les bokanmeldelse med mer ...

Romerike Historielag gjennom 100 år 1920 – 2020. Foto: Odd Mobæk 
Av bokens innhold: 

* Forord
* Fra «Bondesamfunn til bygdesamfunn» - av Jan Erik Horgen
* I folkemøtenes tid 1920 - 1950 - av Svein Sandnes
* Organisering, lokallag og årbok 1950 - 1970 - av Lene Skovholt
* Organisjonsutvikling og medlemsvekst 1970 - 1990 - av Asbjørn Langeland
* Brei aktivitet, demokratisering, samfunnsaktør 1990 - 2020 - av Jan Erik Horgen
* Romerike Historielag og framtida - av Lillian Mobæk
* Presentasjon av lokallaga

Dessuten mange signerte rammetekster:
Romerike Historielags hus «Huset» - av Jan Erik Horgen.
Helge Refsum (1897-1976) - av Asbjørn Langeland. 
Olaf Børke (1875-1947) - av Asbjørn Langeland.
E. B. Skjelmerud (1876-1959) - av Asbjørn Langeland. 
Andreas Holmsen (1906-1989) og Rolf Fladby (1918-1996) - av Jan Erik Horgen.
Mitt første møte med Romerike Historielag - av Vidar Larsen.
Leif Willumstad (1933-1992) - av Jan Erik Horgen. 
Romerike Ættehistorielag - av Frank Solli.
Fotohistorisk utvalg - av Jan Erik Horgen. 
Aslaug og Kristian Lieungh - av Frank Solli.
Medlemsbladet Skytilen - av Frank Solli. 
Ikke signerte rammetekster er skrevet eller utformet av forfatteren av den artikkelen de står i, eller av redaksjonen v/Lene Skovholt og Grete Andersen. 


«Nes 1940-45 - De mørke årene og den lyse våren» av Frits Wahlstrøm. Les mer her og se video.
Nes 1940-45 - De mørke årene og den lyse våren» av Frits Wahlstrøm

 

Nye bøker i 2019:

«Alle veier førte til Dal» av Tom Jøran Bauer
«Alle veier førte til Dal» av Tom Jøran Bauer

«Bensinstasjonsboken» av Kirsten Linde og Petter Tønder Jakobsen, MiA
«Bensinstasjonsboken» av Kirsten Linde og Petter Tønder Jakobsen, MiA

 

 

Nye bøker 2018:  

«Industrieventyret Fossum Fabrikker» av Gunnar Horverak

Industrieventyret Fossum Fabrikker i Nordkisa av Gunnar Horverak

 

«Før i tida. Folk, samfunn og dagligliv i Sørum» av Asbjørn Langeland

«Før i tida. Folk, samfunn og dagligliv i Sørum» av Asbjørn Langeland

 

«Arne Ekeland og Eidsvoll» av Rune Westengen

«Arne Ekeland og Eidsvoll» av Rune Westengen

 

Nye bøker 2017:
Eventyrboka "Anna Monrads fortellinger"


Årbok XXIII "Romerike i dampens tid" 

Romerike i dampens tid

Les utdrag av artikler fra "Romerike i dampens tid"

 

Hele serien med Romerikes historie, fra middelalderen fram til og med dampens tid, består av 5 bøker. 
De 4 tidligere utgavene selges for kr 300,- pr. bok, 2017-utgaven koster kr 400,-. 
* Årbok XXIII 2017 - Romerike i dampens tid, 1850 - 1900
* Årbok XXII  2009 - Romerike mens nasjonen våkner, 1750 - 1850
* Årbok XXI   2005 - Romerike i barokk og rokokko, 1600- og 1700-tallet
* Årbok XX    2001 - Romerike mot oppgangstider, 1500- og 1600-tallet
* Årbok XIX   1998 - Middelalderen på Romerike

Se video om Middelalderen på Romerike

Se video om Romerike mot oppgangstider, 1500- og 1600-tallet
Les mer om årbøkene 1998-2017 i pdf-filen nedenfor, og om de øvrige årbøkene her

Middelalderen på Romerike  Romerike mot oppgangstider  Romerike i barokk og rokokko  Romerike mens nasjonen våkner