Æresmedlemmer
Noen medlemmer i Romerike Historielag gjør en ekstraordinær innsats for historielagene gjennom mange år, og som honnør for dette arbeidet utnevnes de til æresmedlemmer. Romerike Historielag har følgende æresmedlemmer:  
  • Jan Erik Horgen, Raumnes Historielag
  • Lene Skovholt, Rælingen Historielag
  • Eivind Strømman, Skedsmo Historielag
  • Kari Helene Westbye, Fet Historielag

Hederstegn
Mange medlemmer gjør en stor dugnadsinnsats gjennom lang tid for sitt lokale historielag, og kan da, etter innstilling fra sitt historielag, få tildelt Romerike Historielags hederstegn med diplom. Tildelingen gjøres vanligvis av Romerike Historielags leder på det lokale historielags årsmøte.


Følgende medlemmer har fått hederstegn: 
Version:1.0 StartHTML:0000000105 EndHTML:0000011277 StartFragment:0000001968 EndFragment:0000011225
Etternavn Fornavn
Asak Per Otto
Bakken Olaf S.
Baraas Benjamin
Bauer Tom Jøran
Birkeland Ragnar
Breen Arne 
Bunæs Steinar 
Bye Gunnar
Bøhler Kåre Alfred Johansen
Dahl Narve
DalenBirger
FeetEva Haugtomt
Fostås Olaug
Graarud Ellen Margrethe
Halvorsen Evy
Halvorsen Tom O.
Hellerud Dag Einar
Heltorp Wenche 
Henriksen Anders
Horgen Jan Erik
Huse Palmar
Jahr Alf Erik
Kirsebom Jørgen 
KjuusSverre 
Knudsen Karin Helene
Kogstad Anne T.
Krogstad Hardy
Langeland Asbjørn
Langeland Gro
Leikhammer Berit
Løken Terje
Marstein Mari
Mobæk Lillian
Nilsen Liv
Njaa Helge
NordliRolf H.
OrmstadKåre Olav
Raft Ellen
Ruud Ragnhild 
Ruud Villy
Sandnes Svein
Sjølie Kari Louise
Skovholt Lene
Solberg Rolf
Stefferud Alf
Stenby Odd Roar 
Stensbye Solfrid
Stokker Finn
Strømman Eivind
Svarstad Kaare Olaf
Sæther Trygve
Tangen Bosse
Thori Jens 
Tveit Bjørn
TveterJack 
Undrum Bjørn
Westbye Kari Helene
Winding- Sørensen Dag
Øvrum Gunnar