Skytilen nr. 3 - 2023

Skytilen nr. 3 - 2023

Publisert av Lillian Mobæk den 12.11.23.

Her er tredje nummer av Skytilen. Forsidebildet er fra KULA-landskap i Nannestad, i området Øya - Nordre Eik. Det er mye interessant lesestoff på de 28 sidene i medlemsbladet.

  
Litt om innholdet:

* Lederens spalte
* Å låne varme
* Om telegram 
* Festtelegram 
* Nannestad 
* «Søster Ingeborg» 
   Mange gode minner om ei flott dame 
* Marie Ramstad og minneboka 
* Hartvig Caspar Christie 
* Asbjørn Fossen 
* MiA Museene i Akershus 
* Gamle Hvam igjen 
* Tyven Bent Andersens ublide skjebne
   En liten rettelse i artikkelen: 
   Eid som er omtalt skal være Eid i Høland, det som i dag er Eidsverket på Bjørkelangen i nordre Høland, ikke Eid i Blaker. 
* Hva er dette? 
* Hei historielag 
* Digitale lokalhistoriske vandringsspill 
* Tilsvar fra Kulturstiftelsen Visyn 
* Skoleguiding - en oppgave for historielagene 
* Flyktningeruter på Romerike 
* 200-årsmarkeringen av norsk utvandring til Nord-Amerika
* Og litt mer ...

Les hele Skytilen nr. 3-2023 her