Romerike Historielags vårmøte for tillitsvalgte

Romerike Historielags vårmøte for tillitsvalgte

Vårmøtet ble holdt på Historielagets Hus 9. april 2024.

Alle tillitsvalgte i lokallagene tilknyttet Romerike Historielag var invitert.

17 personer var med på møtet, og disse representerte følgende lokallag:

Nannestad Historielag 
Skedsmo Historielag 
Raumnes Historielag
Blaker og Sørum Historielag
Aurskog Historielag
Fet Historielag
Høland Historielag
Rælingen Historielag
Romerike Historielag 

 

Agenda for møtet:

* Migrasjon-markering i 2025. Diskusjon om hvordan vi markerer. 
* Hvilken betydning hadde Thranitter-bevegelsen for utvandringen
* Diskusjon om RH-kontingent
* Orientering om Romerike Historielags årsmøte
* Eventuelt fra lagene

Se mer informasjon om møtet i PDF-filen nedenfor.