Interessante novemberforedrag med godt besøk 👍

Interessante novemberforedrag med godt besøk 👍

Publisert av RH Nettredaktør den 04.12.18. Oppdatert 25.08.22.

Som tidligere år var det også i år mange som fant veien til Romerike Historielags hus for å høre på foredragsserien «Godt bevart på Romerike» - med blikk på fredning, bevaring og bruk. Arrangementet var i regi av Fortidsminneforeningens lokallag på Romerike og Romerike Historielag. 

Les invitasjon

* Torsdag 15. november kl. 18.30: Kristoffer Andersen, kulturminnerådgiver i Nes kommune, innleder med en kort orientering om hva en fredning innebærer, hva betyr det å verne og hva er egentlig verneverdig? Deretter blir det korte presentasjoner av enkeltsaker, blant annet vil Anne Prydz Sæterdal fortelle om Markerud i Nittedal og Tom Halvorsen om Huseby i Skedsmo.

* Torsdag 22. november kl. 18.30: Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen «Hva skal vi ta vare på og hvordan?»

* Torsdag 29. november kl. 18.30: Anna Kristine Jahr Røine, avdelingsdirektør ved Fetsund lenser «Hvordan drive verdiskaping på fredet grunn, med eksemplene kulturminnet Fetsund lenser og Nordre Øyeren naturreservat.»

På dette møtet kunne også den nye fine boka «Nordre Øyeren. Mennesker og natur gjennom 1000 år», tas i øyesyn og kjøpes. Boka er utgitt av Fetsund lenser og Rælingen bygdetun.


Regjeringens nye kulturminnepolitikk.
Leder Tom O. Halvorsen kom også med en innstendig oppfordring til alle fremmøtte om å komme med innspill til Regjeringens nye kulturminnepolitikk.

«Her har Romerike en enestående mulighet til å bidra til kulturminnepolitikken for framtiden. Romerike Historielag ber om innspill til et skriftlig innlegg til rohist@online.no. Det er allerede kommet 2 innspill. Vi vil jobbe for å samordne innspillene. Det vil bli anledning til å komme med et muntlig innlegg den 24. januar 2019. Dere vil bli fortløpende informert om prosjektet.»

Les: Innspillsrunder
Les også: Program
Les også: Nyhetsbrev fra Kulturvernforbundet