Godt lesestoff viktig nå - mye bra i gamle årbøker

Godt lesestoff viktig nå - mye bra i gamle årbøker

Publisert av RH Nettredaktør den 29.03.20. Oppdatert 26.08.22.
Romerike Historielag har gitt ut 23 årbøker, den første kom i 1953. Det er mange gullkorn i disse bøkene. Her er et utdrag fra den første årboka - om Ole Walstad fra Nes, som satt på Stortinget i over 30 år, var første ordfører i Nes, og en av mennene bak de etter hvert så kjente Nes kirkeruiner. Fra den andre årboka i 1956 er det et lite utdrag om Romerikske småting, med 1770-årenes skrivemåte. God lesning!

Et lite utdrag fra Årbok I, om Ole Walstad, skrevet av landbruksskolebestyrer Martin Døsen
Ole Walstad ble påsatt som gardgutt på nedre Walstad i Nes året 1799.  Han grodde fram der uten regelmessig undervisning i lesing og skriving i oppveksten. Først som voksen kar og gift mann fløtta han inn i skolestua med penn og blekk. Hans lærer hette G. Krogh. Det var ingen alminnelig pedagog med timeplan på veggen. Eleven gikk heller itte i den alminnelige rute. De dro godt sammen. Etter en stutt grotid spratt Walstad ut som journalist. 
Ole Walstad 
I de år våknet en nasjonal bevegelse opp i landet. Walstad gikk inn i den med tro og pågangsmot.  Han skrev under merket: Ola Nordmann i Statsborgeren, et frittalende organ som utkom i de år. I 1830-åra redigerte Henrik Wergeland avisen. Det fløy nok da mange røde stubber ut fra nedre Walstad. Mange gubber grå rynka på nesen av den unge radikaler som gikk i beite med Henrik Wergeland og andre villstyringer. De yngre derimot sluttet opp om den uredde bonden som sto trygg i jorda med båe ben. Les mer i PDF-filen nedenfor.

 

Og et lite utdrag fra Årbok II, med Sigurd Kolsruds artikkel om Romerikske småting, skrevet i 1770-årenes skrivemåte 
Innholdet kommer fra Nordske Intelligenz-Sedeler, som utkom første gang 25. mai 1763, og var den første ordinære avis i Norge.

Efterretning fra Nedrerommerige i Agershuus Stift.

Natten til Løverdagen den 18 Jun: sistleden rejste sig et meget haardt Torden-Vejr, som opkom i Nord-Vest og drog sig til Syd-Ost. 3 forfærdelige Torden-Slag fulgte strax paa hinanden, af hvilke et slog ned paa Gaarden Hoff i Fedt Sogn. Lynilden blev antændt tæt udenfor det vestre Huus i Gaarden. 
Norske Intelligenz-Seddeler 13 juli 1774
En Lynild-Straale slog ind i anden Etage igjennom en Vindues-Karm, som ble splitted ad og splintret i mange mindre og større Stykker. Rammen saavelsom det øvrige Vindue-Træ var nesten ubeskadiget, men alt Glasset, 2 Ruder allene undtagen, var ved Luftens Tryk sprunget i utallige Stykker. 
Les mer i PDF-filen nedenfor.

Artiklene er lettere redigert for hjemmesiden.

I disse korona-tider oppfordres alle historielag til å legge ut lesestoff på sine Facebook- og hjemmesider.
Ullensaker Historielag har allerede lagt ut fint lesestoff fra boken «Rakste og skrabbslått» til Olaug Julseth Stokstad av Kåre Bogstad. Les her

 

Se oversikt over alle bøkene Romerike Historielag selger

Aarbok-I-1953-Ole-Walstad.pdf
Aarbok-II-1956-romerikske-smaating.pdf