Årsmøte i Romerike Historielag 2021

Årsmøte i Romerike Historielag 2021

Publisert av Lillian Mobæk den 27.05.21. Oppdatert 13.06.21.

Tid: Torsdag 10. juni 2021 kl. 18:00.
Digitalt møte på Teams. Én skjerm pr. lokallag.
Invitasjon sendes på e-post til leder og sekretær.

Saksliste:
1. Konstituering
2. Årsberetning for 2020
3. Regnskap for 2020
4. Arbeidsplan for 2022
5. Kontingent og budsjett for 2022
6. Innkomne saker
7. Godkjenning av valg

Sakspapirene er sendt lokallagene, og finnes vedlagt her.

 

Romerike-Historielag-Årsmøtepapirer_10juni2021.pdf