ÅRSMØTE 1. juni 2023 i Romerike Historielag

ÅRSMØTE 1. juni 2023 i Romerike Historielag

Publisert av RH Nettredaktør den 05.05.23. Oppdatert 07.06.23.

Årsmøte i Romerike Historielag 2023
Tid: Torsdag 1. juni kl. 18:00
Sted: Hvitesalen på Hurdal Verk folkehøgskole.
Adresse: Hurdal Verk 5, 2090 Hurdal. 

Hurdal Historielag er vertskap.

Program:
Kl. 18:00 Registrering av delegater, kaffe og kringle. Salg av lokalhistoriske bøker.
Kl. 19:00 Tidligere rektor ved folkehøgskolen, John Petter Stangeland, forteller om Hurdal Verks historie og presenterer boka si om emnet.
Kl. 19:25 Hurdal Historielag forteller om det nye muséet på Huldrehaugen.
Kl. 19:40 Årsmøtesaker.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering; valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
3. Årsberetning for 2022
4. Regnskap for 2022
5. Innkomne saker
6. Arbeidsplan for 2024
7. Kontingent og budsjett for 2024
8. Endring av vedtekter 
9. Valg

Sakspapirene er sendt lokallagene. Sakspapirene finnes også vedlagt her. 
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Hvor mange stemmer hvert enkelt lag har, er gitt i lovene.

VELKOMMEN!

Bildet over er fra hvf.no