«Bokhylla» har mye nyttig lokalhistorie

«Bokhylla» har mye nyttig lokalhistorie

Publisert av Lillian Mobæk den 16.02.18.
Nasjonalbiblioteket har gjort en stor jobb med å digitalisere lokalhistorie, og alle bøker før år 2000 er digitalisert. Slektshistorikere har laget gode oversikter for å finne fram pr. fylke og kommune.