Artikler

Slekten Blixrud – skrevet av Juel Finstad i 1980

22.08.19 10:19
av Lillian Mobæk
Lokal- og slektshistorie  

Slekten Blixrud – skrevet av Juel Finstad i 1980

Juel Finstad laget i 1980 et fint håndskrevet hefte om slekten Blixrud. Han begynner historien slik: «Det var en septemberdag i året 1789. På gården Burhoel sto gamle Ole Jørgensen og ventet på at drengen skulle spenne hesten for trillen. Gamle Burholen eslet seg nemlig i dag til Rakkestad tinggård for å få skrevet et viktig dokument. Han begynte å bli gammel nu, Ole, og han ville derfor dele eiendommene sine mellom sønnene.»

Les mer...
Tore Falkenhaug: «Gårds- og stedsnavnet Asak»

27.09.18 15:39
av Lillian Mobæk
Lokal- og slektshistorie  

Tore Falkenhaug: «Gårds- og stedsnavnet Asak»

«Asak-navnet og tolkningen av dette har interessert lingvister i snart 160 år. Hvorfor har dette navnet vekket slik interesse? Kanskje har man ant at gårdene har en spesiell historie og at navnet kunne fortelle noe om dette.» Dette skriver Falkenhaug innledningsvis i sin artikkel, som nå publiseres i sin helhet her.

Les mer...
Anders Heyerdahl – komponist og lokalhistoriker

09.08.18 16:58
av Lillian Mobæk
Lokal- og slektshistorie  

Anders Heyerdahl – komponist og lokalhistoriker

9. august er det hundre år siden Anders Heyerdahl døde. Han er først og fremst kjent som musiker og komponist fra Aurskog, men var også en betydelig lokalhistoriker, ikke minst gjennom utgivelsen av «Urskogs beskrivelse» med undertittelen «Mennesker, sagn og dagligliv i Aurskog» som ble utgitt allerede i 1882 på Cammermeyers Boghandels Forlag i Kristiania.

Les mer...
LiSS-midler til Blaker og Sørum Historielag

19.07.18 21:04
av Lillian Mobæk
Lokal- og slektshistorie  

LiSS-midler til Blaker og Sørum Historielag

Landslaget for lokalhistorie informerte tidligere i år om at historielag kunne søke om midler til lokal kulturarvformidling til barn og unge - prosjektet Lokalhistorie i skolesekken (LiSS). Blaker og Sørum Historielag sendte inn søknad, og vil nå bli tildelt kr 30 000 i støtte til sitt arbeid spesielt rettet mot barn og unge.

Les mer...
«Kongen i tunnelen»

09.04.18 18:41
av Lillian Mobæk
Lokal- og slektshistorie  

«Kongen i tunnelen»

9. april 1940 er en dramatisk dag for Norge, og på Romerike var det mye som skjedde. Tyskerne bombet Kjeller flyplass, og Kongen og hans følge måtte søke tilflukt i en tunnel ved Lillestrøm stasjon.

Les mer...
Gamle revyer - artig og interessant lokalhistorie

02.03.18 12:17
av Lillian Mobæk
Lokal- og slektshistorie  

Gamle revyer - artig og interessant lokalhistorie

Det var stor interesse for revyer for noen tiår siden. De fleste bygder hadde sine lokale revyer, der gode amatørskuespillere, ofte med skarpe tekster til «øvrigheta», skapte mye moro og samlet stappfulle hus. I Sørum er mange revyer nå samlet i nettstedet www.sorumrevy.no. Er det flere som har samlet gammelt revystoff på Romerike?

Les mer...