Romerike etter 1854

Romerike etter 1854

«Jorda og skogen ga arbeid og levebrød for de aller fleste på Romerike, som i de fleste andre bygdelaga i innlandet. Tilgangen til dyrkbar jord var en forutsetning for bosetting og bestemte bosettingsmønstret i mange hundreår.» Dette skriver Jan Erik Horgen i artikkelen om «Romerike etter 1854 - ny ferdsel, nye næringer, nye tettsteder, nytt Romerike?» som inngår i årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid».

Les mer
Skytilen nr. 1 – 2019

Skytilen nr. 1 – 2019

Romerike Historielags medlemsblad er nå sendt ut til medlemmene, og har mye godt stoff å by på. Redaksjonen v/Grete Andersen, Gunnar Gravdal Nerhus, Frank Erik Solli og Aud Siri Hønsen Huseby finner mye interessant på Romerike. Historien om Røring-slekta i Gjerdrum er spennende.

Les mer
Den gang det ikke fantes frysebokser

Den gang det ikke fantes frysebokser

Før i tiden – da det ikke fantes frysebokser – måtte maten konserveres på andre måter. Ingri Winsnes skrev i Romerikstun 1990 en interessant artikkel om hvordan maten ble tatt vare på da. Kanskje noe å tenke på i dag også, i tilfelle strømbrudd?

Les mer