Referat fra årsmøtet 5. juni 2019

Referat fra årsmøtet 5. juni 2019

Romerike Historielags årsmøte 2019 ble avholdt 5. juni i Gjerdrum Misjonshus. Vertskap var Gjerdrum Historielag. 67 delegater fra 15 lokallag møtte. Hederstegn til Steinar Bunæs. Gjenvalg av styret og husstyret.

Les mer
Romerike Historielags meldingsblad nr. 6 – 2019

Romerike Historielags meldingsblad nr. 6 – 2019

Nytt meldingsblad er sendt ut til alle medlemmer med registrert epost. Leder Tom Halvorsen tar opp mange aktuelle saker i dette nummer; bl.a. bruk av romeriksdialekt, kulturminneregistrering, kulturvern & utbygging m.m. God sommer! 🌸🌼😊😎🌺

Les mer
Skytilen nr. 2 - 2019

Skytilen nr. 2 - 2019

Romerike Historielags medlemsblad er nå sendt ut til medlemmene, og har som vanlig mye godt stoff å by på. Det er mange interessante historier fra Romerike opp gjennom tidene, og mye skjer fortsatt. Og velkommen til årsmøtet i Gjerdrum Misjonshus onsdag 5. juni!

Les mer