«Jessheim – et sted blir til»

«Jessheim – et sted blir til»

Romerike Historielags årbok XXIII 2017 «Romerike i dampens tid» har 17 interessante artikler om historien på Romerike, og er en rikt illustrert bok med svært mange flotte, gamle bilder. Les et lite utdrag fra Ola Harald Fjeldheims artikkel om «Jessheim – et sted blir til». Aktuell lesning i en tid med store endringer på Romerike. Boka selges på Historielagets Hus og i de lokale historielag, og er alltid en fin gave!

Les mer
«Bokhylla» har mye nyttig lokalhistorie

«Bokhylla» har mye nyttig lokalhistorie

Nasjonalbiblioteket har gjort en stor jobb med å digitalisere lokalhistorie, og alle bøker før år 2000 er digitalisert. Slektshistorikere har laget gode oversikter for å finne fram pr. fylke og kommune.

Les mer
Oppstart kulturminnevernplan 2019-2030 - Akershus

Oppstart kulturminnevernplan 2019-2030 - Akershus

Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus skal utarbeides. Fredag 16. februar inviteres kommunene i Akershus, regionale og statlige myndigheter, museer og frivillige organisasjoner til å delta i oppstart av arbeidet.

Les mer