Lokallag som er tilknyttet Romerike Historielag

Aurskog Historielag
Blaker og Sørum Historielag
Eidsvoll Historielag
Gjerdrum Historielag
Hurdal Historielag
Høland Historielag
Lillestrøm Historielag
Lørenskog Historielag
Nannestad Historielag
Nittedal Historielag
Raumnes Historielag
Rælingen Historielag
Setskog Historielag
Skedsmo Historielag
Ullensaker Historielag
Romerike Historielag
Direktemedlem
Benyttes dersom du ønsker å være medlem uten tilknytning til lokalt historielag.