Salg av nye bøker

Romerike Historielag har mange gode bøker til salgs. Se oversikt over bøkene i pdf-filen nedenfor. 

Bøkene kan kjøpes på Historielagets Hus i kontortiden hver torsdag fra kl. 10.00 - 17.00.
Bestilling kan også gjøres ved henvendelse til kontorstyrer Kåre Bøhler, på epost rohist@online.no,
telefon 63878890, eller på SMS til 482 97 462. Bøkene kan betales med faktura eller Vipps nr. 109 338. Vipps-gebyr er kr 10 for hver 500 kr.
Porto kommer i tillegg ved postforsendelse.

Se omtale av de nye bøkene høsten 2017:
* Eventyrboka "Anna Monrads fortellinger" kr 350,-. 
* Årbok XXIII "Romerike i dampens tid"  kr 400,-.

  

Spesialtilbud på Romerikstun, også kalt årbøker:
Hele serien med Romerikes historie, fra middelalderen fram til og med dampens tid, består av 5 bøker. De 4 tidligere utgavene selges nå for kr 200,- pr. bok, årets utgave koster kr 400,-. Men hele serien samlet selges til spesialpris kr 1000,-. 
* Årbok XXIII 2017 - Romerike i dampens tid
* Årbok XXII  2009 - Romerike mens nasjonen våkner
* Årbok XXI   2005 - Romerike i barokk og rokokko
* Årbok XX    2001 - Romerike mot oppgangstider
* Årbok XIX   1998 - Middelalderen på Romerike

Se mer informasjon om årbøkene i pdf-filen nedenfor. 

Se også utdrag fra «Romerike i dampens tid»
«Bygge- og buskikk på Romerike på 1800-tallet» av Jan Erik Horgen

«Kongens lystslott og Romerikes kulturlandskap» av Ellen Johanne Lerberg

«Jessheim - et sted blir til» av Ola Harald Fjeldheim

«Fet – et bygdesamfunn i endring» av Thomas Støvind Berg

«Landbruket 1850-1900 - den første store moderniseringen» av Tom Jøran Bauer

«Pyntesjuke og nøysomme romerikinger - om drakthistorie» av Bjørn Sverre Hol Haugen

«Dyrkning af Frukttræer og Kjøkkenvæxter give det største Udbytte af Jorden. Hagebruk på Romerike 1850 – 1900» av Mari Marstein

«Sild og poteter - mat og levekår på Romerike 1850 - 1900» av Kari Westbye

«Lurka-familien – ei slekt i Lillestrøm» av Kari Westbye

«Lillestrøm – kimen til et nytt sentrum for nedre Romerike» av Svein Sandnes

«Strømmen – et tettsted vokser fram» av Leif Thingsrud

«Thranebevegelsen på Nedre Romerike» av Nils Steinar Våge

«Kirker på Romerike 1850 - 1900» av Kari Westbye og Jan Erik Horgen