Kalender

Mars 2018


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
26
27
28
1
Styremøte
2
3
4
5
Aurskog/Høland/Setskog hist.lag - Slektsforskning
6
Eidsvoll: Billedkåseri om Eidsvoll
7
Skedsmo Historielag. Årsmøte
8
Vårmøte Romerike Historielag

Raumnes Historielag Årsmøte
9
10
11
12
Eidsvoll: Opplysningsvesenets fond og prestegarden

Høland historielag, årsmøte
13
Lørenskog Historielag. Årsmøte
14
Blaker og Sørum Historielag. Årsmøte
15
Ullensaker H.lag. Årsmøte/Kløfta på 50-60-tallet

Nannestad Historielag: Årsmøte
16
17
18
19
Aurskog/Høland/Setskog hist.lag - Slektsforskning
20
21
22
Arkivmøte på MiA
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Styremøte – 01. mars 2018

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Historielagets Hus

Aurskog/Høland/Setskog hist.lag - Slektsforskning – 05. mars 2018

Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Frivilligsentralen Bjørkelangen
Beskrivelse: Felles slektsforskergruppe i Aurskog-Høland.  Alle velkommen.  Kaffespleis.

Eidsvoll: Billedkåseri om Eidsvoll – 06. mars 2018

Tid: 18:00 – 20:00
Sted: Kafé Henrik
Beskrivelse: Billedkåseri om utviklingen av Eidsvoll ved Benjamin Baraas i Kafé Henrik kl. 19:00.

Skedsmo Historielag. Årsmøte – 07. mars 2018

Tid: 18:00 – 20:00
Sted: Sten Menighetshus
Beskrivelse: <span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Etter møtet vil Vidar Larsen og Svein Stidahl orientere og presentere&nbsp;</span><span style="font-weight: 700; color: rgb(20, 20, 18); font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Skeidismo</span><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">,</span><br style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="color: rgb(20, 20, 18); font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">området fra Skedsmo Kirke til Huseby gård.</span>

Raumnes Historielag Årsmøte – 08. mars 2018

Tid: 18:00 – 20:00
Sted: Pakkhuset Årnes

Vårmøte Romerike Historielag – 08. mars 2018

Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Historielagets Hus
Beskrivelse: <font><strong>​Vårmøte<br></strong>Orientering om:<strong><br></strong>Oppsummering av møte med MiA og veien videre i henhold til Årsmøteoppdraget.<br> <div class="page" title="Page 1" style="font-size: 14px;"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><span style="font-size: 14px;">Oppstartseminar&nbsp;REGIONAL PLAN FOR KULTURMINNER&nbsp;</span>OG KULTURMILJØER I AKERSHUS&nbsp;<br>Regionalledermøte i Landslaget for lokalhistorie.<br>Diskusjon om hva Romerike Historielag skal fronte i disse sakene.<br>Påmelding. Se e-post.</p> </div> </div> </div><br></font>

Høland historielag, årsmøte – 12. mars 2018

Tid: 18:00 – 20:00
Sted: Leikvin, Løken
Beskrivelse: Thorun Werswick vil holde "Eventyrstund for voksne".&nbsp; Vanlige årsmøtesaker, inkl orientering om aktiviteter i 2018.&nbsp; Enkel servering.&nbsp; Gamle og nye medlemmer velkommen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 7. mars.

Eidsvoll: Opplysningsvesenets fond og prestegarden – 12. mars 2018

Tid: 18:00 – 20:00
Sted: Eidsvoll prestegard
Beskrivelse: Opplysningsvesenet fond og Eidsvoll prestegård. Eidsvoll prestegård kl. 19:00.

Lørenskog Historielag. Årsmøte – 13. mars 2018

Tid: 17:30 – 19:00
Sted: Lørenskog Bygdemuseum / Skårer Gård
Beskrivelse: <h1 style="border: 0px; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 26px; font-weight: 700; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 12px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; clear: both; line-height: 1.3846153846; color: rgb(43, 43, 43); text-align: center;"><span style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Årsmøtet i Lørenskog historielag&nbsp;</span></h1><p style="border: 0px; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 16px; margin-bottom: 24px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(43, 43, 43); text-align: center;">Tid: 13. mars 2018 kl 18:30</p><p style="border: 0px; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 16px; margin-bottom: 24px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(43, 43, 43); text-align: center;">Sted: Lørenskog bygdemuseum – Møteromstua</p><p style="border: 0px; font-family: Lato, sans-serif; font-size: 16px; margin-bottom: 24px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center;"><font color="#2b2b2b">Mer info kommer<br></font><a href="http://lorenskog.historielag.no"><font color="#4f81bd">http://lorenskog.historielag.no/</font></a><br><br></p>

Blaker og Sørum Historielag. Årsmøte – 14. mars 2018

Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Frogner kultursenter
Beskrivelse: Se Sørum-Speilet nr 1/2018

Nannestad Historielag: Årsmøte – 15. mars 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Nannestad Bygdemuseum
Beskrivelse: <strong>Årsmøte i Nannestad Historielag</strong><br>Tid: Torsdag 15. mars 2018 kl. 18:30<br>Sted: Nannestad Bygdemuseum<br><strong>Saksliste:</strong><br>1. Åpning.<br>2. Valg av møteleder.<br>3. Valg av møtereferent.<br>4. Valg av 2 til å underskrive protokollen.<br>5. Årsmelding<br>&nbsp;&nbsp; I. Årsmelding Nannestad Historielag.<br>&nbsp;&nbsp; II. Årsmelding Nannestad Bygdemuseum.<br>6. Regnskap.<br>7. Valg.<br>8. Avslutning – Kaffespleis<br><br>For Styret i Nannestad Historielag<br><em>Roy Carlsen</em><br>Leder<br><br>Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 10. mars 2018.&nbsp;<br><strong>Velkommen på årsmøte!<br><br></strong><a href="http://www.nannestad-historielag.org/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Se Nannestad Historielags hjemmeside</span></a>.<br><br><br>

Ullensaker H.lag. Årsmøte/Kløfta på 50-60-tallet – 15. mars 2018

Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Kløfta Velhus
Beskrivelse: Rolf Alkvist vil i ord og bilder fortelle om Kløfta på den tiden han sjøl var guttunge.<br><a href="https://www.klubbinfo.no/ullhist/cat_nyheter.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Se Ullensaker Historielags hjemmeside</span></a>.<br><br>

Aurskog/Høland/Setskog hist.lag - Slektsforskning – 19. mars 2018

Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Frivilligsentralen Bjørkelangen
Beskrivelse: Felles slektsforskergruppe i Aurskog-Høland.&nbsp; Alle velkommen.&nbsp; Kaffespleis.

Arkivmøte på MiA – 22. mars 2018

Tid: 09:00 – 11:00
Sted: Museene i Akershus - MiA