LiSS-midler til Blaker og Sørum Historielag

LiSS-midler til Blaker og Sørum Historielag

Publisert av Lillian Mobæk den 19.07.18.

Landslaget for lokalhistorie informerte tidligere i år om at historielag kunne søke om midler til lokal kulturarvformidling til barn og unge - prosjektet Lokalhistorie i skolesekken (LiSS). Blaker og Sørum Historielag sendte inn søknad, og vil nå bli tildelt kr 30 000 i støtte til sitt arbeid spesielt rettet mot barn og unge.

Tildelingen betyr svært mye, for den gir historielaget mulighet til å bringe lokalhistorien nærmere den oppvoksende generasjon, og kan på den måten bidra til å gi barn og unge tilhørighet og røtter til hjemstedet sitt.

Landslaget for lokalhistorie 

De tildelte midlene vil bli fordelt med kr 7500 på følgende fire prosjekter:

1) Kulturhistoriske omvisninger på Slora Mølle (for 7. trinn) inkl. besøk til Teknisk Museum

2) Gammeldags skoleuke, Vølneberg gamle skole (for 4. trinn)

3) Valstad café, gammeldags café- og hagemiljø på Sørumsand (for 1./2. trinn)

4) Kjenn din bygd-tur for elever som har valgfaget Levende Kulturarv (for 9./10. trinn)

Les mer om saken i pdf-filen nedenfor.


Kommentarer

Arbeidet med jubileumsboka er godt i gang

fredag 17. januar kl. 12:52

Hva skjer i historielagene nå?

tirsdag 05. november kl. 09:37

GODT NYTT ÅR!

tirsdag 31. desember kl. 13:52