Amerika eller Aker? Om utvandringen 1851-1910

Amerika eller Aker? Om utvandringen 1851-1910

Publisert av Lillian Mobæk den 28.03.19.

I årboka XXIII 2017 «Romerike i dampens tid» skriver Elisabeth Koren i artikkelen «Amerika eller Aker? – En kartlegging av utvandringen fra Romerike 1851 – 1910» at «Utvandringen fra bygdene på Romerike startet rundt 1850 og var sterkest representert i den første masseutvandringsbølgen mellom 1866-72, da utvandringen fra Øvre Romerike var høy i landsmålestokk».

«Utvandringen var deretter moderat og på samme nivå i begge fogderier, og lav fra slutten av 1880-årene. Utvandringsintensiteten i de to fogderiene kartlegges og migrasjonsstrømmer ut av Romerike diskuteres på grunnlag av en punktundersøkelse av utvandringen i Ullensaker.»

Les utdrag fra artikkelen i PDF-filen nedenfor.

Utvandrere på Larsens plads 1890, malt av Edvard PetersenKommentarer

torsdag 28. november kl. 15:09

Gode tilbud på bøker - flotte julegaver! 🎄🎁🎅

fredag 15. november kl. 11:17

Romerike Historielags meldingsblad nr. 11 – 2019

tirsdag 05. november kl. 10:05

Natur- og kulturvern, samarbeid eller konflikt?

tirsdag 05. november kl. 09:37

Hva skjer i historielagene nå?

tirsdag 22. oktober kl. 14:25

Romerike Historielags meldingsblad nr. 10 - 2019