Årsmøtet i Romerike Historielag 6. juni 2024

Årsmøtet i Romerike Historielag 6. juni 2024

Publisert av RH Nettredaktør den 25.06.24. Oppdatert 15.07.24.

Referat fra årsmøtet i Romerike Historielag torsdag 6. juni 2024 i Husebylåven. Romerike Historielag var vertskap.
Huseby er et veldig passende historisk sted for historielaget å ha årsmøte. 
Det var 53 deltakere, som alle ble registrert av Lene og Grete. 
Husebylåven Lene og Grete sørget for registrering av deltakere

Elin Bjørge Løken, mangeårig leder i Huseby Gårds Venner, ønsket alle velkommen til Huseby, og fortalte historien om Husebylåven og det langvarige arbeidet som har pågått der. Og nå er låven i full bruk.
Elin forteller om Huseby Deltakere på årsmøtet

Elin hadde en kort omvisning på området før selve årsmøtet, med stopp ved Smia, og det første museet der. Hun fortalte om både hus og omgivelser, planter, parseller og gamle vekster. Huseby gård er et flott MiA-museum, som forhåpentlig kan få slippe mer utbygging i årene fremover i dette historiske området.
Omvisning på Huseby Omvisning på Huseby, ved det gamle muséet

Etter omvisningen ute, var det tid for bevertning, som huskomitéen sto for, med gode karbonader, smørbrød, og Aanerud-kringle. De ble takket med blomster.  
Huskomitéen God bevertning Fine blomster

Så var det tid for selve årsmøtet. Styreleder Tom Halvorsen ønsket velkommen. Ellen Lerberg ble valgt til sekretær, Berit Ring og Knut Bjørkmann til underskrivere, og Tom til møteleder. 

Sakslisten var følgende:
1. Konstituering
2. Årsberetning for 2023
3. Innkomne saker
4. Regnskap for 2023
5. Arbeidsplan for 2024 og 2025
6. Kontingent og budsjett for 2025 og 2026
7. Valg

Deltakere på årsmøtet Deltakere på årsmøtet

Årsmøtet er i gang Hederstegn ble utdelt til Niels Knagenhjelm fra Enebakk

Etter valget har styret følgende sammensetning:
Styremedlemmer:
Tom Halvorsen, Raumnes, styrets leder. Gjenvalg til 2025.
Lene Skovholt, Rælingen, styrets nestleder. Ikke på valg.
Eva Marie Gran, Høland, styremedlem. Gjenvalg to år, til 2026.
Grete Andersen, Nittedal, styremedlem. Gjenvalg to år, til 2026.
Ellen J. Lerberg, Nannestad, styremedlem. Ikke på valg.

Varamedlemmer:
Frank Solli, Skedsmo. Gjenvalg for ett år, til 2025.
Kristian Stanger, Ullensaker. Valgt for ett år, til 2025.
Per Ljøgodt, Raumnes. Valgt for to år, til 2026.
Anna Kristine Jahr Røine, Fet. Valgt for to år, til 2026.

Referatet fra årsmøtet og revidert budsjett kan leses i PDF-filene nedenfor. 
Se her for innkalling til årsmøtet og årsmøtepapirer.