«NYTT fra Romerike Historielag» nr. 2 – 2020

«NYTT fra Romerike Historielag» nr. 2 – 2020

Publisert av Lillian Mobæk den 24.02.20.

Siste nummer av «NYTT fra Romerike Historielag» er nå sendt ut til alle medlemmer med epost.  Med mye aktuelt stoff.

Litt om innholdet:
* Restaurering av Historielagets Hus - SPLEIS. Takk til alle som har bidratt så langt, men mer penger trengs for å få reparert veggen.
* Medlemsblad. Lokallagene bidrar med mye lokalhistorie i sine medlemsblad. Forhåpentlig kan det bli et register over lokalhistoriske artikler for alle lokallagene.
* Det er mye nytt med ny fylkesinndeling. Romerike Historielag følger med.
* Om årsmøter og frivillige
* Om Skeidismo-gruppa. Den ble dannet høsten 2016 med formål å sikre arealene rundt Skedsmo kirke og til Huseby gård.
* Romerike Historielags årsmøte blir onsdag 10. juni i Hurdal på Hurdal Verk.
* Arbeidet med 100-årsjubiléet og jubileumsboka er godt i gang.

Les hele «NYTT fra Romerike Historielag» nr. 2 – 2020 nedenfor. 

NYTT fra Romerike Historielag Nr 2 - 2020.pdf