Kalender detaljer


Lørenskog: Temaforedrag på Teknisk Museum

Tid:
onsdag 02. mai 2018
17:00 – 19:00
Beskrivelse:
Temaforedrag på Teknisk Museum. Tid: Onsdag 2. mai kl 17:00. Sted: Teknisk Museum, Kjelsås, Oslo
Denne dagen skal Strømmen Trævarefabriks flotte dragestilhus til hele verden presenteres gjennom et større arrangement i regi av foreningene Tekna, Nito og Teknisk Museums venner.
Medlemmer av Skedsmo Historielag er invitert til arrangementet, som starter med en enkel bespisning fra kl 16.
Verken bevertning eller adgang vil denne dagen koste noe. Påmelding: Steinar Bunæs på 40204126.