Kalender detaljer


Nannestad Historielag: Årsmøte

Tid:
torsdag 15. mars 2018
18:30 – 21:00
Beskrivelse:
Årsmøte i Nannestad Historielag
Tid: Torsdag 15. mars 2018 kl. 18:30
Sted: Nannestad Bygdemuseum
Saksliste:
1. Åpning.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av møtereferent.
4. Valg av 2 til å underskrive protokollen.
5. Årsmelding
   I. Årsmelding Nannestad Historielag.
   II. Årsmelding Nannestad Bygdemuseum.
6. Regnskap.
7. Valg.
8. Avslutning – Kaffespleis

For Styret i Nannestad Historielag
Roy Carlsen
Leder

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 10. mars 2018. 
Velkommen på årsmøte!

Se Nannestad Historielags hjemmeside.


Sted:
Nannestad Bygdemuseum
Adresse:
Teiealleen 11
2030
NANNESTAD

Vis kart
Kart: