Kalender

Oktober 2018


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
1
Enebakk: Historielaget bistår ved slektssøk
2
3
4
Styremøte

Nannestad: Kurs i slektsgranskning, del 3.
5
6
7
8
Aurskog-Høland Slekt og Data - Slektsforskergrupp
9
10
Nittedal: Gjøvikbanen gjennom Nittedal & Hakadal
11
Blaker og Sørum: Høstdråper

Ullensaker: Ditt verdifulle nabolag - foredrag

Raumnes: Arkiv- og fotomøte

Skedsmo: Medlemsmøte
12
Blaker og Sørum: Høstdråper
13
Ullensaker: Ditt verdifulle nabolag - bytur

Blaker og Sørum: Høstdråper
14
Blaker og Sørum: Høstdråper
15
Nannestad: Historiske glimt ved Bosse Tangen

Nannestad: Historiske glimt ved Bosse Tangen
16
17
Nannestad: Åpent medlemsmøte ved Ola Habberstad
18
Nannestad: Kurs i slektsgranskning, del 4

Raumnes. Bygdetinget på Øvre Romerike på 1700-tall
19
Nittedal: Mimrefest
20
21
22
Aurskog-Høland Slekt og Data - Slektsforskergruppe
23
24
Raumnes:Klimaet på Romerike
25
Sorenskriverembetet og tingstedet Eidsvoll
26
27
28
29
30
Ullensaker: Erik Bye - Norge på to bein
31
1
Styremøte

Nannestad: Kurs i slektsgranskning, del 5.
2
3
4

Enebakk: Historielaget bistår ved slektssøk – 01. oktober 2018

Tid: 16:00 – 17:30
Sted: Enebakk Bibliotek
Beskrivelse: Historielaget bistår om du har spørsmål om slektssøk.<br>

Nannestad: Kurs i slektsgranskning, del 3. – 04. oktober 2018

Tid: 16:30 – 19:00
Sted: Nannestad Bygdemuseum
Beskrivelse: • Kurs i slektsgranskning. Del 3 ved Villy Ruud. Denne delen er åpen for alle.<br>

Styremøte – 04. oktober 2018

Tid: 16:00 – 18:00
Sted: Historielagets Hus

Aurskog-Høland Slekt og Data - Slektsforskergrupp – 08. oktober 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Frivilligsentralen Bjørkelangen
Beskrivelse: Vi er en fast gjeng på 8-10 personer, men ønsker alle velkommen til å delta. Vi jobber med egne slekter, men gir drahjelp til de som ønsker det og gir råd i forhold til søk i kilder etc. kaffespleis kr 30,-.

Nittedal: Gjøvikbanen gjennom Nittedal & Hakadal – 10. oktober 2018

Tid: 17:30 – 19:00
Sted: NIL-huset
Beskrivelse: Les mer på&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); display: inline; float: none; font-family: Segoe UI,Tahoma,Arial,Verdana; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 19.99px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; word-wrap: break-word;"><a id="http://nittedal.org/historielag/index.php/program" href="http://nittedal.org/historielag/index.php/program" target="_blank">http://nittedal.org/historielag/index.php/program</a></span>

Skedsmo: Medlemsmøte – 11. oktober 2018

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Huseby. Skedsmo Bygdemuseum
Beskrivelse: <span style='color: rgb(20, 20, 18); font-family: "Source Sans Pro", Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;'>Landskapsgeograf og fotograf&nbsp;Oskar Puschmann forteller om&nbsp;</span><span style='font-weight: 700; color: rgb(20, 20, 18); font-family: "Source Sans Pro", Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;'>Landskap i endring</span><span style='color: rgb(20, 20, 18); font-family: "Source Sans Pro", Helvetica, sans-serif; font-size: 16px;'>.</span>

Raumnes: Arkiv- og fotomøte – 11. oktober 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Raumnes Historielag Lokalarkiv

Ullensaker: Ditt verdifulle nabolag - foredrag – 11. oktober 2018

Tid: 22:00 – 22:00
Beskrivelse: Fortidsminneforeningen har valgt Ullensaker og Jessheim til dette arrangementet.&nbsp;

Blaker og Sørum: Høstdråper – 11. oktober 2018 - 14. oktober 2018

Tid: 22:00 – 22:00
Beskrivelse: Høstdråper.

Ullensaker: Ditt verdifulle nabolag - bytur – 13. oktober 2018

Tid: 22:00 – 22:00
Beskrivelse: <span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(102, 102, 102); font-family: Segoe UI,Tahoma,Arial,Verdana; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 19.99px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; word-wrap: break-word;">Fortidsminneforeningen har valgt Ullensaker og Jessheim til dette arrangementet.&nbsp;</span><br>

Nannestad: Historiske glimt ved Bosse Tangen – 15. oktober 2018

Tid: 16:30 – 19:00
Sted: Nannestad Bygdemuseum
Beskrivelse: <span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(102, 102, 102); font-family: Segoe UI,Tahoma,Arial,Verdana; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 19.99px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; word-wrap: break-word;">Historiske Glimt ved Bosse Tangen. Tema er: «Oppveksten min på Vollaugsmoen. Arvid Evjebråten»</span><br>

Nannestad: Historiske glimt ved Bosse Tangen – 15. oktober 2018

Tid: 09:00 – 11:00
Sted: Nannestad Bygdemuseum
Beskrivelse: • Historiske Glimt ved Bosse Tangen. Tema er: «Oppveksten min på Vollaugsmoen. Arvid Evjebråten»<br><br>

Nannestad: Åpent medlemsmøte ved Ola Habberstad – 17. oktober 2018

Tid: 16:30 – 19:00
Sted: Nannestad Bygdemuseum
Beskrivelse: • Åpent medlemsmøte ved Ola Habberstad. Tema er: «Magnus Habberstad»<br>

Raumnes. Bygdetinget på Øvre Romerike på 1700-tall – 18. oktober 2018

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Kulturkafeen Årnes
Beskrivelse: <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;">Karl Henrik Laache forteller om "Nytt fra bygdetinget på Øvre Romerike. Samhandling mellom bygdefolk og embetsmenn på 1700-tallet."&nbsp; Foredraget er torsdag 18. oktober kl 19:00 i kulturhuskafeen på Årnes.&nbsp; Kr 100,-</strong>

Nannestad: Kurs i slektsgranskning, del 4 – 18. oktober 2018

Tid: 16:30 – 19:00
Sted: Nannestad Bygdemuseum
Beskrivelse: • Kurs i slektsgranskning. Del 4 ved Villy Ruud. Denne delen er bare åpen for medlemmer i Nannestad Historielag.<br>

Nittedal: Mimrefest – 19. oktober 2018

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: NIL-huset
Beskrivelse: Les mer på&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box; color: rgb(102, 102, 102); display: inline; float: none; font-family: Segoe UI,Tahoma,Arial,Verdana; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: 19.99px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px; word-wrap: break-word;"><a id="http://nittedal.org/historielag/index.php/program" href="http://nittedal.org/historielag/index.php/program" target="_blank">http://nittedal.org/historielag/index.php/progr</a><a id="http://nittedal.org/historielag/index.php/program" href="http://nittedal.org/historielag/index.php/program" target="_blank">am</a></span>

Aurskog-Høland Slekt og Data - Slektsforskergruppe – 22. oktober 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Frivilligsentralen Bjørkelangen
Beskrivelse: Vi er en fast gjeng på 8-10 personer, men ønsker alle velkommen til å delta. Vi jobber med egne slekter, men gir drahjelp til de som ønsker det og gir råd i forhold til søk i kilder etc. kaffespleis kr 30,-.

Raumnes:Klimaet på Romerike – 24. oktober 2018

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Kulturkafeen Årnes
Beskrivelse: <span style="caret-color: rgb(46, 52, 54); color: rgb(46, 52, 54); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Klimaet på Romerike - hva har hendt og hva kommer til å skje ?&nbsp; Foredrag av Øyvind Nordli ved Meteorologisk institutt onsdag 24. oktober i Kulturkafeen kl 19:00.</span>

Sorenskriverembetet og tingstedet Eidsvoll – 25. oktober 2018

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Wergelands Hus Eidsvoll 1814
Beskrivelse: <p style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); margin-bottom: 1em; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span size="4" face="comic sans ms" style="font-family: &quot;comic sans ms&quot;; font-size: large;">Sorenskriverembetet og tingstedet Eidsvoll v/tidligere sorenskriver Randi Haukebø</span></p><p style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); margin-bottom: 1em; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span size="4" face="comic sans ms" style="font-family: &quot;comic sans ms&quot;; font-size: large;">Wergelands Hus kl. 1900.&nbsp;</span></p><p style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); margin-bottom: 1em; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><span size="4" face="comic sans ms" style="font-family: &quot;comic sans ms&quot;; font-size: large;">Møtet er et fellesmøte i regi av Eidsvoll 1814 og Eidsvoll Historielag</span></p>

Ullensaker: Erik Bye - Norge på to bein – 30. oktober 2018

Tid: 18:00 – 20:00
Sted: Folkvang, Algarheim
Beskrivelse: Asbjørn Bakke vil fortelle om den folkekjære forfatteren, poeten og sangeren. Han har også skrevet biografien om Erik Bye, utgitt høsten 2017. &nbsp;

Nannestad: Kurs i slektsgranskning, del 5. – 01. november 2018

Tid: 17:30 – 20:00
Sted: Nannestad Bygdemuseum
Beskrivelse: • Kurs i slektsgranskning. Del 5 ved Villy Ruud. Denne delen er bare åpen for medlemmer i Nannestad Historielag.<br>

Styremøte – 01. november 2018

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Historielagets Hus

Enebakk: Historielaget bistår ved slektssøk – 05. november 2018

Tid: 17:00 – 18:30
Sted: Enebakk Bibliotek
Beskrivelse: Historielaget bistår om du har spørsmål om slektssøk.<br>

Aurskog-Høland Slekt og Data - Slektsforskergruppe – 05. november 2018

Tid: 17:00 – 20:00
Sted: Frivilligsentralen Bjørkelangen
Beskrivelse: Vi er en fast gjeng på 8-10 personer, men ønsker alle velkommen til å delta. Vi jobber med egne slekter, men gir drahjelp til de som ønsker det og gir råd i forhold til søk i kilder etc. kaffespleis kr 30,-.