Bli medlem

Bli medlem i ditt lokale historielag! Bidra til å formidle og ta vare på ditt nabolags identitet.
Få medlemsbladet Skytilen tilsendt 4 ganger i året, og få meldingsblad på e-post med mye informasjon, bl.a. om kommende arrangementer.

Fyll ut skjema og send inn. Du vil få et velkomstbrev, og bli medlem i ditt lokale historielag.
Kontingent er fra kr 120,- til kr 300,- i de 17 lagene. 

Innmelding e-post

Fornavn:

 

Etternavn:

 

E-post:

 

Telefon: