«Landbruket 1850-1900, den store moderniseringen»

«Landbruket 1850-1900, den store moderniseringen»

Publisert av Lillian Mobæk den 06.05.18.
Tom Jøran Bauer skriver i innledning til artikkelen:

Gjennom annen halvdel av 1800-tallet ble norsk jordbruk stadig mer markedsorientert. Færre arbeidsfolk, innføring av nye driftsformer og ny teknologi samt behov for nye og større driftsbygninger førte bondeøkonomien over i en mer kapitalkrevende retning. Samtidig ble det lagt større vekt på informasjon og utdannelse. Landbruksskoler ble etablert, det ble avholdt landbruksmøter, og det ble startet aviser og tidsskrifter spesielt rettet mot jordbrukere. Frihandelspolitikken med åpen konkurranse var en viktig pådriver i denne utviklingen. Også bondesamvirket kom i gang i dette tidsrommet.

Les utdrag fra artikkelen i pdf-filen nedenfor. Hele artikkelen er på 21 sider, og har mye interessant landbrukshistorie, og mange fine bilder fra gamle dager. 

Korndyrking i gamle dager. Foto: Tom Jøran Bauer 

Se alle boktilbud her


Kommentarer

torsdag 28. november kl. 15:09

Gode tilbud på bøker - flotte julegaver! 🎄🎁🎅

fredag 15. november kl. 11:17

Romerike Historielags meldingsblad nr. 11 – 2019

tirsdag 05. november kl. 10:05

Natur- og kulturvern, samarbeid eller konflikt?

tirsdag 05. november kl. 09:37

Hva skjer i historielagene nå?

tirsdag 22. oktober kl. 14:25

Romerike Historielags meldingsblad nr. 10 - 2019