Gårds- og stedsnavnet Asak

Publisert av Tom Halvorsen den 05.10.16. Oppdatert 27.09.18.


Asak i Skedsmo, sett fra Kjus.

De mektige Asak høvdingegårder i Norge og Sverige har interessert forskere i lang tid. Ikke minst gjelder dette språkforskere som ved hjelp av navneforskningen håper å komme hemmeligheter på sporet som ligger lengre tilbake i tid enn skriftene kan vise. Mange tolkninger har vist seg ikke å være holdbare, men likevel er de overraskende seiglivet.

En tolkning som har holdt seg er Asak som et åkernavn, dvs. åkeren på åsen eller Gudenes åker. Dette siste ble publisert av Akershus fylkeskommune 03.03.2015. At Asak ikke er ett åkernavn finnes det klare belegg for, for eks. i et kjøpekontrakt opprettet på Asak 11. okt. 1411. Kjøpekontraktet er opprettet og skrevet av lokale menn og her finner vi blant annet:

«-at mer varom a Asakum i Akrom-«, med andre ord: at vi var på Asak i Åkrene.

I Norge har vi 4 Asak-gårder, Asak i Skedsmo, Asak i Sørum, Asak i Berg (Halden), Åsåker i Røyken. I Sverige finnes 7 Asak-gårder, 6 stk. i Västra Götaland. Les mer om dette i de vedlagte PDF-filer.


Kommentarer