«Fet – et bygdesamfunn i endring»

«Fet – et bygdesamfunn i endring»

Publisert av Lillian Mobæk den 24.03.18. Oppdatert 06.05.18.
Thomas Støvind Berg skriver innledningsvis i artikkelen: 
 
Tømmer og jordbruk definerte Sørum gjennom flere århundrer, hvor tømmerstokken ga livsopphold til et utall fløter- og sagbruksfamilier. Da tømmersorteringen ble flyttet fra Sørum til Fet, ble dette sammen med reguleringen av Øyeren og etableringen av Kongsvingerbanen et veiskille i Fets historie, som i løpet av 1860-årene gjorde et kvantesprang inn i det industrialiserte Norge.

Les utdrag fra artikkelen i pdf-filen nedenfor.

  
Det såkalte hamskiftet førte til grunnleggende økonomiske, sosiale og kulturelle omveltninger. Bildet viser høy og korndyrking i Norge på 1700-tallet. (Illustrasjon fra Erik Pontoppidans «Norges naturlige historie» fra 1752).

Se alle boktilbud her.

Kommentarer

torsdag 28. november kl. 15:09

Gode tilbud på bøker - flotte julegaver! 🎄🎁🎅

fredag 15. november kl. 11:17

Romerike Historielags meldingsblad nr. 11 – 2019

tirsdag 05. november kl. 10:05

Natur- og kulturvern, samarbeid eller konflikt?

tirsdag 05. november kl. 09:37

Hva skjer i historielagene nå?

tirsdag 22. oktober kl. 14:25

Romerike Historielags meldingsblad nr. 10 - 2019