«Samefolkets sang» - komponisten er fra Sørum

Publisert av Lillian Mobæk den 06.02.18. Oppdatert 16.02.18.
6. februar er samenes nasjonaldag, som ble feiret første gang i 1993. De har en vakker nasjonalsang, men vet du at Arne Sørli fra Sørum har komponert melodien?

Asbjørn Langeland skrev i 2013 en interessant artikkel om Arne Sørli i Blaker og Sørum Historielags medlemsblad, Sørum-Speilet, der han forteller mer om Arne Sørlis liv og virke. Se Sørum-Speilet nr. 2 – 2013.

Det er også skrevet om sangens historie i ifinnmarken.no og om komponisten, som ofte blir glemt. Men der nevnes det ikke at Arne Sørli var født og oppvokst i Sørum, og kom til Tromsø rundt 1940. 
 
Nasjonaldagen. «Samefolkets dag» eller «samisk folkedag» ble vedtatt av Samekonferansen i 1992, og er felles nasjonaldag for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen ble første gang feiret i 1993, og datoen er valgt på grunn av det første samiske landsmøtet, som var 6. februar 1917.Flagget. Det samiske flagget, Sameflagget, er et felles, internasjonalt symbol for alle samer. Flagget ble formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms, og ble offisielt godkjent i 1986.


Kommentarer